Tổng hợp các loại chi phí trong doanh nghiệp

Trong quá trình kinh doanh hợp pháp, các doanh nghiệp cần phải trả một loạt các khoản chi phí khác nhau. Bạn đã biết những khoản phí này là gì chưa? Trong bài viết này, Nội thất Zear sẽ tổng hợp và cập nhật các loại chi phí trong doanh nghiệp mới nhất. Mời bạn tiếp tục theo dõi để có thêm thông tin và tham khảo, hy vọng rằng nội dung này sẽ hữu ích cho bạn.

các loại chi phí trong doanh nghiệp

Chi phí doanh nghiệp là gì?

Chi phí doanh nghiệp là gì.

Chi phí kinh doanh bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất, bán hàng, dịch vụ và quản lý hoạt động kinh doanh. Cũng như các khoản thuế phải nộp trong quá trình kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể. Những chi phí này được trình bày chi tiết trong báo cáo thu nhập của doanh nghiệp.

Quản lý chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp vì nó là cơ sở để lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhất. Có một số điều kiện doanh nghiệp có thể tận dụng để quản lý chi phí hiệu quả:
 • Rõ ràng và cụ thể về chi phí.
 • Đảm bảo rằng chi phí phù hợp với thu nhập mà doanh nghiệp nhận được.
 • Theo dõi và điều chỉnh chi phí dựa trên những thay đổi về nợ phải trả hoặc giá trị tài sản.

Các loại chi phí doanh nghiệp dựa theo chức năng hoạt động

Chi phí sản xuất

Chí phí sản xuất

Đây là khoản chi phí bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Những chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Chi phí dùng cho nguyên vật liệu trực tiếp

Đây là số tiền dùng để mua nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm và phục vụ kinh doanh. Những vật liệu này thường bao gồm vật liệu sơ cấp và thứ cấp nhằm tăng chất lượng và tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Chi phí dành cho nhân viên trực tiếp để sản xuất sản phẩm

Đây là phúc lợi dành cho nhân viên đi kèm với tiền lương khi trực tiếp sản xuất sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, công nhân hoặc nhân viên tham gia sản xuất nói chung hoặc nhân viên quản lý trong bộ phận sản xuất không được coi là chi phí nhân công trực tiếp.

Chi phí dành cho những hoạt động sản xuất chung

Chi phí sản xuất là những chi phí phát sinh trong xưởng nhằm phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm. Chi phí này bao gồm toàn bộ chi phí cho quá trình sản xuất và quản lý trực tiếp việc tạo ra sản phẩm như tiền lương cho quản đốc nhà máy, chi phí khấu hao tài sản, thiết bị, máy móc.

Chi phí ngoài sản xuất

chi phí ngoài sản xuất

Chi phí phi sản xuất là chi phí phát sinh cho các hoạt động trong quá trình cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Chi phí cho các hoạt động sau sản xuất.

Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và phân phối sản phẩm tới khách hàng. Những chi phí này thường bao gồm: chi phí bốc hàng, chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói sản phẩm, chi phí khuyến mại sản phẩm, v.v.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đây là những chi phí quản lý nhưng không liên quan trực tiếp đến sản phẩm mà liên quan đến công tác tổ chức của toàn doanh nghiệp. Chi phí này thường bao gồm chi phí văn phòng, khấu hao tài sản cố định, v.v.

Các loại chí phí trong doanh nghiệp theo mức độ hoạt động

Chi phí biến đổi

chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là các khoản phí tỷ lệ thuận với sản lượng hoặc quy mô của doanh nghiệp:

 • Chi phí biến đổi cho một đơn vị sản phẩm thường không thay đổi.
 • Chi phí biến đổi bao gồm hai thành phần: chi phí biến đổi tỷ lệ và chi phí biến đổi mức. Trong đó, chi phí biến đổi tỷ lệ là khoản phí tỷ lệ thuận với kết quả sản xuất hoặc quy mô hoạt động. Mức độ chi phí biến đổi là những chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi một cách đầy đủ và rõ ràng.

Chi phí cố định

chi phí cố định

Chi phí cố định là chi phí thực tế và chi phí cố định liên quan đến lĩnh vực, quy mô hoạt động kinh doanh:
 • Chi phí cố định thường không thay đổi tùy theo quy mô hoạt động.
 • Chi phí cố định có thể được chia thành hai loại: chi phí cố định một phần và chi phí cố định chung. Trong đó, chi phí cố định bộ phận bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định tính theo phương pháp bình quân, tiền thuê nhà xưởng hàng tháng,… Chi phí cố định chung là các khoản phí liên quan đến cơ sở hạ tầng. của doanh nghiệp như thuê văn phòng, ngân sách dành cho quảng cáo thương hiệu, v.v.

Chi phí hỗn hợp

Chi phí hỗn hợp là những chi phí nằm trong chi phí biến đổi và chi phí cố định. Chi phí hỗn hợp thường bao gồm chi phí sản xuất chung, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Sự khác nhau giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi

Chi phí cố định Chi phí biến đổi
Những chi phí không đổi bất kể khối lượng sản xuất được gọi là chi phí cố định Chi phí thay đổi theo sự thay đổi của sản lượng được coi là chi phí biến đổi.
Liên quan đến thời gian Khối lượng liên quan
Chi phí cố định có tính quyết định, chúng phát sinh bất kể đơn vị đó có được sản xuất hay không. Chi phí biến đổi chỉ phát sinh khi đơn vị sản phẩm được sản xuất.
Thay đổi chi phí cố định trên mỗi đơn vị, tức là khi đơn vị sản xuất tăng lên, chi phí cố định trên mỗi đơn vị giảm và ngược lại, do đó chi phí cố định ở mỗi đơn vị sẽ tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm được sản xuất ra. Chi phí biến đổi vẫn được giữ nguyên trên mỗi đơn vị.
Thường không có sự thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường thay đổi với sự thay đổi ở mức đầu ra.
Chi phí quản lý cố định, chi phí sản xuất cố định, chi phí bán hàng và phân phối cố định. Nguyên liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất biến đổi, chi phí bán hàng và phân phối biến đổi.
Khấu hao, tiền lương, cho thuê, bảo hiểm, thuế, … Vật liệu tiêu hao, lương, hoa hồng bán hàng, hàng hóa, chi phí đóng gói,…

Kết luận

Tóm lại, các loại chi phí trong doanh nghiệp là một phần quan trọng của quá trình quản lý tài chính. Qua việc nắm vững cũng như hiểu rõ các loại chi phí, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định chi tiêu thông minh, tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Các câu hỏi thường gặp

Dựa theo chức năng hoạt động có những loại chi phí doanh nghiệp nào?

 • Chi phí sản xuất
 • Chi phí dùng cho nguyên vật liệu trực tiếp
 • Chi phí dành cho nhân viên trực tiếp để sản xuất sản phẩm
 • Chi phí dành cho những hoạt động sản xuất chung
 • Chi phí ngoài sản xuất
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp

Dựa theo mức độ hoạt động có những chi phí cho doanh nghiệp nào?

 • Chi phí biến đổi
 • Chi phí cố định
 • Chi phí hỗn hợp

Chi phí ngoài sản xuất là gì?

Chi phí phi sản xuất là chi phí phát sinh cho các hoạt động trong quá trình cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Chi phí cho các hoạt động sau sản xuất.

5/5 - (1 bình chọn)
Array