BẢNG VĂN PHÒNG 02

3,200,000

Bảng văn phòng 02 được sử dụng phổ biến tại các công ty, trường học, bệnh viên,….

Có thiết kế nằm ngang phù hợp với các cuộc đào tạo, giảng dạy dễ dàng sử dụng và đạt hiệu quả cao.

Thiết kế nằm ngang có thế sử dụng A0 hoặc A1 rất tiện lợi lại thẩm mỹ.

Bảng văn phòng 02 có thể điều chỉnh độ cao và dễ dàng gấp gọn.